Mapa závodu
Popis trati
podzimni beh - mapa Start a cíl se nachází v parku před zámkem. Po startu se vybíhá okolo hájenky do lesa Paláce a pokračuje dál po zelené značce. Trať poté vystoupá až k vrcholu kopce Paláce. Poté se vrací zpět po cestě vedoucí po východním okraji Paláce a na severní straně se stáčí zpět k městu a skrz aleje u devíti dubů do prostoru startu. Okruh je pětikilometrový, 10 km trať pokračuje do druhého kola, kam odbočuje na louce u devíti dubů. Po celé délce vede trať po poměrně kvalitních lesních cestách, avšak dle konkrétních podmínek (např. bahno a průchod koní), mouhou být jednotlivé úseky poměrně náročné. Při startu a finiši se přebíhá místní komunikace s častým provozem aut. Auta budou upozorňována a provoz usměrňován, avšak běžci by měli být velice opatrní a přesvěčit se, že lze silnici bezpečně přeběhnout. Dbejte prosím opatrnosti. Celkové převýšení jednoho okruhu: 100 m.
Zápis z prohlídky zde...
Fotografická dokumentace zde...