Předzávodní informace
[15.9.2016 - Jeník] Počasí je správně podzimní a startovní výstřel se blíží. Zde jsou některé užitečné informace pro účastníky závodu (vše zásadní bude také řečeno v předstartovní rozpravě).
Prezentace závodu probíhá v restauraci Dymák od 9.30 (dle počasí možná i na verandě před restaurací). V restauraci je pro potřeby závodu rezervován nekuřácký salónek vpravo za vstupními dveřmi. Zde si můžete odložit, občerstvit se apod., ale nedoporučujeme zde nechávat cennosti (nelze zaručit dozor po celou dobu závodu). Pokud možno očistěte si, nebo přezujte závodní obuv před vstupem do restaurace.
Předpokládáme, že parkoviště před restaurací se rychle zaplní, takže případně bude třeba parkovat v přilehlých ulicích. Prosíme o dodržování dopravních předpisů a ohleduplnost k místním obyvatelům. Parkovat se dá též v ulici Pod Palácem, avšak prosíme neparkujte v prostoru startu a cílové rovinky závodu.
Všechny kategorie startují v 10.30, předchází předstartovní rozprava v 10.15. Dostavte se tedy s dostatečným předstihem, abyste mohli být včas zaregistrováni a připravili se v klidu na závod.
Trať bude vyznačena šipkami a vodícími čarami na zemi popř. dodatečnými šipkami a fáborky. Pravděpodobně nebude na trati mnoho organizátorů, proto prosím sledujte značení pozorně. Po celou dobu se běží po poměrně velkých a širokých cestách, proto předpokládáme, že orientace bude jednoduchá. Všechny důležité křižovatky a změny směru vyznačíme obzvláště výrazně. Opět upozorňujeme, že trať je terénní a může být rozmoklá, tak prosím dbejte přiměřené opatrnosti. Hlavní je dokončit ve zdraví. Po trati se mohou pohybovat jiné osoby a dopravní prostředky, prosíme o ohleduplnost a opatrnost zejména na úseku silnice v prostoru startu a cíle (v ulici je normální provoz). Na vítěze kategorií čekají pěkné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne po doběhu posledního závodníka dle naší schopnosti zpracovat výsledky. Očekáváme, že to bude přibližně v 12.00. Výsledky samozřejmě zveřejníme na webu a na žádost zašleme na e-mail. Pokud budete mít nějaké dotazy, prosím neváhejte se zeptat některého z organizátorů. Přejeme všem krásný závod a dobré výkony.