Pivní míle

Jednoduché počty: Pivní míle = 4 x (400 m + pivo)

Propozice 2019

Příští ročník (8. 8. 2020) 22. 8. 2020 v rámci Nefestivalu na Konopáči u HM!