Podzimní běh

26. 9. 2020

Kros přes vrch Palác 5 km nebo dva okruhy 10 km

Trasa se letos musí vyhnout parku poničenému povodněmi a v rámci epiemie bude dobré vyhnout se městu. Startujeme tedy v přírodě na místě zvaném U devíti dubů. Zázemí bude také omezeno aby nedocházelo k nepřiměřeným kontaktům.

Nezajíždějte vozy ke startu. Parkujte prosím na místech k tomu určených. Např. zde...

Kvůli epidemiologickým opatřením může ještě dojít ke změnám. Sledujte proto prosím náš web kvůli novinkám:

roušky na start, vlastní nádoby na občerstvení).

Propozice 2020

Přihlášení 2020

Startovní listina 2020